top of page
Search
  • Writer's pictureStyret Kantarellen Borettslag

Informasjon til alle andelseiere

Styret er i gang med et større forarbeid i forbindelse med nødvendig rehabilitering av fasader.

Det kommer nye krav til isolering av bygg og vi innhenter derfor også løsninger på isolering og evt utskiftning av alle dører og vinduer. Her vil styret kalle inn til informasjonsmøter når vi har mer konkret informasjon. Beslutning ang et slikt prosjekt vil kreve en godkjenning fra generalforsamling.


Styret vil på grunn av disse planene være restriktive med å skifte ut vinduer og dører i borettslaget, dette for å ikke komme i den situasjonen at vi får doble utgifter.


Styret er regelmessig i kontakt med bankene vi har lån i forbindelse med renteendringer. Vi har fått bekreftelse fra Handelsbanken om at vi ikke får økt rente fra de etter siste renteendring.


Per i dag har vi noen lån, renter og restgjeld. Dette er opplysninger som også oppgis i dokumentene som sendes ut i forbindelse med generalforsamling


Gjennom vår forretningsfører Usbl er det inngått avtale om individuell nedbetaling (IN-ordning) på 3 av felleslånene i borettslaget. Dersom du ønsker å innfri din andel av denne fellesgjelden, skal e-post sendes til usbl@usbl.no for å bli kontaktet av Usbl med mer informasjon.

Husk å oppgi fullt navn, hvilket borettslag du bor i og estimert beløp du ønsker å innfri.

 

Minstebeløp er 100.000,- (evt. mindre ved full nedbetaling) og kostnaden for å bruke IN-ordningen er 3.500,-.Usbl vil oppgi rentenivå, nedbetalingstid og estimere reduksjon i månedlige felleskostnader i sitt svar – slik at du kan vurdere lønnsomhet opp mot betingelser i egen bank ved behov.


For leie av G3, se oppdatert informasjon her: https://www.kantarellen.no/bestilling-og-bruk-av-g3


Generalforsamling 2024 blir 21. mai på G3.

Ta kontakt med valgkomiteen@kantarellen.no om du selv ønsker å stille til valg eller kjenner noen du vil anbefale til styret.


Med vennlig hilsen

Styret, Kantarellen Borettslag

186 views0 comments

Recent Posts

See All

DUGNAD

Comments


bottom of page