top of page

Viktige telefon nummere

Styret i Kantarellen

Henvendelser til styret / klagesaker

Beboere som ønsker å levere inn spørsmål som må styrebehandles eller klager anmodes om å sende dette inn skriftlig, enten ved e-post til styret@kantarellen.no eller kontaktskjema på hjemmesiden under kontakt oss. Ikke bruk FB eller hjemmesiden når dere ønsker kontakt med styret. Oppgi alltid leil nr og tlf nr slik at vi kan ta kontakt med dere.

bottom of page