top of page
Search
  • Writer's pictureStyret Kantarellen Borettslag

Informasjon fra Valgkomiteen

Updated: Feb 21

Valgkomiteen i Kantarellen borettslag starter nå sitt arbeid med å finne kandidater til styreverv ved årets generalforsamling.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med alle beboere. I år er styreleder, 2 faste medlemmer og 3 varamedlemmer på valg. 


Borettslaget står ovenfor flere store rehabiliteringsprosjekter, se informasjons mail fra styret 29 januar. Det er derfor veldig viktig med god kompetanse innenfor bygg og vedlikehold mm i styret. Det er selvfølgelig viktig med annen kompetanse også, og fremfor alt ENGASJEMENT.


Det er viktig at dere som er interessert tenker nøye over saken før dere stiller til valg. Å gå inn i et slikt styreverv innebærer at man bruker mye tid og krefter på dette. Man bruker mange kvelder, ofte innebærer det også helgejobb. Det er mye arbeid og stort ansvar.


Hvis du er interessert eller kjenner noen som er det, ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@kantarellen.no


Frist for å melde interesse er 8. mars 2024 


NOEN ORD OM ARBEIDET I STYRET. 


Å sitte i styret i et borettslag kan ofte være veldig krevende, man bruker mye tid og krefter - Valgkomiteen Kantarellen Borettslag

Valgkomiteen ønsker derfor å si noen ord om styrearbeid, tidsbruk mm.


Styret i Kantarellen borettslag består i dag av 5 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.

  • Styreleder velges av årsmøtet.

  • Nestleder utses internt i styret.

  • Alle har sine faste oppgaver.

  • Disse fordeles hvert år internt i styret utfra styrets behov, det enkelte styremedlems kompetanse mm.


Faste styremedlemmer har møteplikt ved styremøter, vanligvis ca 1 gang i måneden. I perioder er det oftere, i oktober/november jobbes det med budsjettet, foran generalforsamlingen i mai/juni og hvis det er større prosjekt osv.


Varamedlemmer har møterett. Alle styremedlemmer plikter å stille på styrekontoret når man har vakt der, dette gjelder også varamedlemmer.


Tidsbruken er det dessverre vanskelig å si noe presist om, da det varierer utfra den enkelte styremedlems oppgaver, hva som foregår av prosjekter mm. Faste styremedlemmer møter ofte f.eks vaktmester, leverandører av tjenester, USBL mm. Det er mye løpende rutinearbeid som tar tid også. Alle varamedlemmer er i dag i gruppen som leier ut G3, arrangerer dugnader mm. Dette innebærer ofte helgejobb. Man må være forberedt på å bruke ganske mye tid på sitt styreverv.


Det er viktig at styret har god kompetanse innenfor mange områder, feks bygg og vedlikehold, økonomi mm. Som styremedlem er det veldig viktig å ha god digital kompetanse da mye av styrearbeidet foregår digitalt.

Styret honoreres hvert år med en sum som bestemmes av Generalforsamlingen. Denne summen fordeles deretter internt i styret utfra hvilke oppgaver den enkelte styremedlemmene har, hvor mye arbeid og engasjement man har lagt ned osv. Det er altså ingen fastsatt lønn. Man bruker mange timer, så timelønnen er dessverre dårlig. Mange ganger går man fra en jobb til en annen.


FORDELER

Det positive er at man lærer å kjenne mange beboere og borettslaget.


  1. Man lærer mye nytt om alt mulig, hvordan et borettslag fungerer, økonomi, lover og regler mm.

  2. Man utvikles også veldig mye, både kunnskapsmessig og personlig.

  3. Det ser dessuten veldig bra ut ved jobbsøknad!


Så send inn din søknad nå!


Med vennlig hilsen

Valgkomiteen Kantarellen Borettslag.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

DUGNAD

Kommentare


bottom of page