top of page

PARKERING

Parkeringsregler for gjesteparkeringsplass:
Gjesteparkering registreres elektronisk:
www.gjest.pservice.no 
Bruker: 363
Passord: 363

Parkering må registreres senest 15 min etter
parkering.
Samme bil kan parkere i 3 dager, uavhengig om bilen
er flyttet i mellomtiden. Deretter 3 dagers
karantenetid.

Beboeres biler kan ikke parkeres på gjesteparkerings- plass. Ved langtidsbesøk, kontakt vaktmester for parkeringstillatelse. Vaktmester trenger registreringsnummer på aktuell bil for å kunne gi parkeringstillatelse.

bottom of page