top of page

FJERNVARME

Kantarellen Borettslag har avtale med Hafslund Oslo Celsio, den forplikter oss til å benytte fjernvarme fra Hafslund Oslo Celsio til oppvarming og varmtvann. Prisen på fjernvarme bestemmes ut fra spot prisen på strøm i vårt område, men prisen skal garantert være lik eller lavere enn ved bruk av elektrisitet.

Mer om fjernvarme? Sjekk ut nettsiden til Hafslund Oslo Celsio: Om fjernvarme, Fortum

Borettslaget faktureres månedlig av Hafslund Oslo Celsio for all forbruk av varmtvann og fjernvarme i borettslaget. Hver enkelt leilighet/rekkehus innbetaler et fast beløp til a-konto, dette beløpet er ulikt for hver seksjon ut i fra størrelse og plassering i bygningen. Årlig er det ISTA AS som beregner
forbruket hos hver enkel andelseier fra året før og oppgjøret sendes ut i mai/juni.

Kjøkkenhettene/ventilatorene i leiligheten er bebor sitt ansvar. Det er veldig viktig at det brukes riktig type hette. Kjøkkenhetta styrer vifta som er plassert i loft/på tak i hver beboerblokk, uten riktig hette vil ikke ventilasjonsvifte for leiligheten fungere. Viftene som er i borettslaget blir styrt av en 3 trins trafo. Det er derfor viktig at kjøkkenhette i alle leilighetene har intern trafo styring for vifte.

I borettslaget har vi et såkalt fordelingsregnskap. Borettslaget faktureres for totalt energiforbruk. Dette totalforbruket fordeles på hver leilighet/rekkehus på bakgrunn av målere som sitter på hver enkelt radiator og av vannmåleren i inntaket for varmtvann. Dette gjør at hver enkelt andelseier betaler for faktisk forbruk. Målingene sendes trådløst til ISTA, som er ansvarlig for selve avregningen opp mot forbruket og den til enhver tid gjeldende pris fra Fortum.

Fjernvarmen stenges i sommermånedene, dette for å spare beboerne for utgifter. Perioden for når fjernvarmen er skrudd helt ned bestemmes ut i fra utetemperaturene, som oftest i perioden midten av mai til midten av september.

Sjekke eget forbruk 


Hver andelseier kan sjekke ut eget forbruk av fjernvarmen via: www.istaonline.no. For å gjøre dette må man ha et brukernavn (som er unik for hver bolig) og et passord.

Har du ikke mottatt brev med brukernavn og passord, eller har mistet dette ta kontakt med styret eller ISTA. For hjelp med å forstå forbruket og nettsiden kan du også ta kontakt med styret.

Sparetips
Tipsene under er hentet fra ISTA AS

LUFT UT SKIKKELIG,
KORT OG OFTE

Husk å skru av radiatorene når du lufter ut. Hvis du ikke gjør det vil radiatortermostaten registrere
den kalde luften og øke varmegjennomstrømmingen. Ikke la vinduer stå åpne. Luft ut kort, ofte og
effektivt.

BRUK ALLE
RADIATORENE

Bruk alle radiatorene like mye. En radiator som står på fullt bruker mer varme enn fire som står på
kvart effekt. Anbefalt temperatur er mellom 18 og 21 grader i oppholdsrom som stue, kjøkken og
soverom.

UNNGÅ FUKT
OG MUGGSOPP

Luft ut jevnlig og sørg for at det er minst 16 grader i alle rom. Er temperaturen lavere vil du kunne få
et dårlig inneklima med fuktighet og muggsopp.

SPAR ENERGI VED Å TETTE SKIKKELIG

Trekk får det til å virke kaldere og man har lett for å skru opp temperaturen. Unngå å ha vinduer på
gløtt, bytt tetningslister i dører som trekker. En ekstra grad øker varmeutgiften med ca. 5%.

LUFT I RØRENE STANSER VARMEN

Luft i rør og radiatorer hindrer varmen i å sirkulere fritt gjennom varmeanlegget. Radiatorene bør
derfor luftes regelmessig for å sikre god sirkulasjon. Skru av radiatoren, åpne deretter ventilen i den
ene enden av radiatoren og la det sive ut luft til det kommer vann. Hold et glass under så du ikke
søler på gulvet.

IKKE DEKK TIL
RADIATOREN

Ikke tørk tøy på radiatoren eller sett møbler helt inntil. Det blokkerer luftsirkulasjonen og du må
bruke unødvendig mye energi for å få varmen ut i rommet.

KONTROLLER TERMOSTATER

Kontroller om termostatene virker ved å skru de opp for fullt, blir radiatoren varm over hele flaten
fungerer de. Når du skrur av skal den bli kald etter ca. 2 timer. Blir den ikke det stenger ikke kranen
skikkelig og den må byttes eller repareres.

SPAR VARMTVANN

Ikke vask opp under rennende vann. Dusj istedenfor å bade. Bruk sparedusj og spareventiler på
kjøkken og håndvask.

Radiator

RADIATORER SOM IKKE FUNGERER

Borettslaget forventer at andelseierne/beboerne behandler radiatorene på korrekt måte.
Ved skader eller at radiatorer ikke fungerer skal man ta kontakt med vaktmester og varsle styret.
Etter kontroll av radiator vil vi avtale besøk av VVS-gruppen ved behov.

Når styret har gitt tillatelse til å fjerne en radiator så har det med noen betingelser:

  • Det skal gjøres av fagfolk

  • Andelseier er ansvarlig for å deponere den ved en miljøstasjon eller forsvarlig lagre den i egen bod

  • Andelseier (eller senere andelseiere) må ta alle kostnader ved å installere en ny (tilsvarende) radiator ved en senere anledning, dersom det er ønskelig. Dette skal det også søkes om til styret, fordi vi må ha kontroll på at det blir en tilsvarende radiator som settes opp og at dette gjøres av røreleggerselskapet borettslaget har avtale med.

bottom of page