top of page
Search
  • Writer's pictureStyret Kantarellen Borettslag

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Kantarellen Borettslag

Sted og dato: 21. mai.2024 kl 18:00 på G3,


Til:Alle andelseiere Kantarellen Borettslag


Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Kantarellen

Borettslag vil bli avholdt fysisk den 21. mai.2024 kl 18:00 på G3, Kantarellen Terrasse 27.

Frist for innmelding av saker er 3. mai 2024.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling.


For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.

  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak.


Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.


Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret på mail til: styret@kantarellen.no innen

fristen 3. mai 2024.


Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 15 dager før

ordinær generalforsamling. Innkallingen vil sendes per e-post.


Med vennlig hilsen

Styret Kantarellen Borettslag

111 views0 comments

Comments


bottom of page